02 808 91 60
Tax

Ondernemingen zijn onderworpen aan volgende vormen van fiscaliteit, die CFS Accountants graag voor u behartigt :

  • Op vlak van Personenbelasting : Aangifte tax-on-web voor eenmanszaken. (ook voor rijksinwoners en niet-rijksinwoners)
  • Op vlak van Vennootschapsbelasting : Aangifte Biztax (ook voor vzw’s)
  • Op vlak van BTW : BTW-aangiftes, intracommunautaire opgaven, BTW-listings en andere formaliteiten.
  • Fiscale optimalisaties : Wanneer maak ik overschakeling van eenmanszaak naar vennootschap, opbouw groepsverzekering,…
  • Bijstand fiscale controles, procedures en opmaak van bezwaarschriften (zowel BTW als directe belastingen).