02 808 91 60

NIEUWSBRIEF 06/09/17

Nieuwsbrief 06/09/17

Nieuwsflash…

De vakantiemaanden zijn voorbij. Hopelijk hebben jullie genoten van een deugddoend verlof.

Voor de regering Michel op vakantie vertrok, stelden zij het Zomerakkoord op.

Dit Zomerakkoord zorgt o.a. voor de hervorming van de fiscaliteit.

Hierbij vinden jullie een overzicht van de belangrijkste nieuwigheden :

Eenmanszaken worden geharmoniseerd op vennootschapsregeling.

Vanaf 2018 komen er maatregelen om de fiscale ongelijkheden weg te werken, die zelfstandigen vandaag ondervinden in vergelijking met vennootschappen :

 • Aftrekbaarheid van autokosten ifv van hun CO2-uitstoot ipv de huidige 75%-regeling. Hierdoor worden “groene” wagens ook voor eenmanszaken fiscaal voordeliger.
 • Daling van de belasting op stopzettingsmeerwaarden.
 • Invoering kostenforfait voor zelfstandigen.
 • Verhoging van de eenmalige investeringsaftrek van 8% naar 20%. (tijdelijke maatregel van 2 jaar)

Vennootschapsbelasting wordt hervormd in 2 fasen.

 • De tariefdaling van de vennootschapsbelasting verloopt in 2 fasen, namelijk over inkomstenjaar 2018 en inkomstenjaar 2020 =

 

 

 

2017

2018

2020

Basistarief

 

33%

29%

25%

Verlaagd tarief

 

24%

20%

20%

Crisisbijdrage

 

3%

2%

0%

 

 • Verhoging van de eenmalige investeringsaftrek van 8% naar 20%. (tijdelijke maatregel van 2 jaar vanaf 01/01/2018)
 • Afschaffing van minimumtarief van 0,4% op meerwaarden op aandelen, gerealiseerd door grote vennootschappen.

Naast deze nieuwigheden bepaalt het Zomerakkoord ook dat deze hervormingen budgettair neutraal moeten gerealiseerd worden.

Compenserende maatregelen.

 • Inperking van de notionele intrestaftrek : Deze zal niet meer toegekend worden op basis van het totale bedrag aan eigen vermogen maar op basis van de aangroei van het eigen vermogen. Elke toename zal ook nog eens uitgesmeerd worden over 5 jaar.
 • Afschaffing van de investeringsreserve.
 • Invoering van een minimumwinstbelasting : Belastbare winsten van hoger dan 1.000.000,00 euro zullen niet langer meer onbeperkt kunnen worden afgeroomd dmv fiscale aftrekken, maar enkel voor 70%. Volgende fiscale aftrekken zullen worden beperkt : vorige verliezen, overgedragen DBI, ….
 • Bestrijding van vervennootschappelijking door
 1. Verhoging minimale bedrijfsleidersbezoldiging tot 45.000 euro op jaarbasis. (ipv 36.000 euro)
 2. Invoering bijzondere aanslag van 10% bij geen of te weinig aan bedrijfsleidersbezoldiging.
 • Inbaarheid van roerende voorheffing op elke kapitaalsvermindering op het gedeelte van de uitgekeerde reserves.
 • Beperking vrijstelling op meerwaarden van aandelen.
 • Hervorming van de nalatigheidsintresten (minimum 2%).
 • Afschaffing degressief afschrijvingsstelsel.
 • Verhoging belastingvermeerdering voorafbetaling van 1% naar 3% : Het niet tijdig of onvoldoende voorafbetalen wordt gevoelig duurder.
 • ….

Al deze wijzigingen staan ons te wachten, maar werden nog niet verder gespecifieerd.
CFS Accountants volgt al deze ontwikkelingen op de voet en zal jullie verder op de hoogte houden van zodra er meer concrete informatie is.

Vanwege alle medewerkers van CFS Accountants.