02 808 91 60

Nieuwsbrief 12/12/18

NIeuwsbrief 12/12/18

Myenterprise
Vanaf nu beschikt het KBO over een self-service platform. Via de site www.myenterprise.be kan met behulp van de identiteitskaart en pincode worden ingelogd op de gegevens van jouw vennootschap. Je kan gegevens, die op het KBO vermeld staan, zoals benaming, adres,…, raadplegen, wijzigen en/of downloaden. Tevens kan hier ook een uittreksel (volledig of beperkt) van de onderneming worden opgevraagd of andere uittreksels met betrekking tot vestigingseenheden. Ook een attest om aangetekende zendingen af te halen kan je hier terugvinden.

Indexatie dagvergoedingen
Vanaf 1 oktober 2018 kan er voor dagen, waarvan je minstens 6 uur op de baan bent (verplaatsing verder dan 25 km waar administatieve standplaats is) en geen kostenbonnetjes of facturen bewijst, uit de vennootschap een belastingvrije dagvergoeding van 17,06 euro (ipv 16,73 euro) per dag worden gehaald. Maandelijks resulteert dit in een bedrag van 272,96 euro. Deze dagvergoeding kan niet worden toegepast, wanneer je in een kalenderjaar 40 dagen of meer bij eenzelfde klant werkt.

Hervorming wetboek Vennootschappen
Zoals vermeld in onze nieuwsbrief editie 7 wordt het Wetboek Vennootschappen volledig hervormd. Zo zal er binnenkort niet meer gesproken worden over een bvba maar over een bv. Voor nieuw opgerichte vennootschap treedt het nieuwe wetboek in werking vanaf 01/05/2019. Bestaande vennootschappen hebben van 01/01/2020 tot uiterlijk 01/01/2024 de tijd om hun statuten te laten wijzigen.

BTW-tarief pro-Deodiensten blijft 0%
Het Europees Hof van Justitie oordeelde reeds in het jaar 2016 dat pro-Deodiensten niet mogen onderworpen worden aan de btw-vrijstellingsregeling. De regering besliste onlangs om deze uitspraak van het Europees Hof niet te volgen en de pro-Deodiensten voor onbepaalde duur aan 0% BTW-tarief te blijven onderwerpen.

Wij sluiten onze Nieuwsflash af met jullie fijne eindejaarsfeesten en een gezond en succesvol 2019 te wensen!

Vanwege alle medewerkers van CFS Accountants.