02 808 91 60

Nieuwsbrief 18/06/17

Nieuws 2

Bij de goedkeuring van de jaarrekening kan de winst worden overgeboekt naar een liquidatiereserve.
Maar hoe zit het weer met de aangelegde liquidatiereserves uit het verleden?
Wanneer kunnen deze worden uitgekeerd?
Wij lijsten even de data op =
Liquidatiereserve Uitkeren aan 5%
31/12/2014 vanaf 01/01/2020
31/12/2015 vanaf 01/01/2021
31/12/2016 vanaf 01/01/2022

Bijzondere Liquidatiereserve Uitkeren aan 5%
31/12/2012 (vóór 30/11/2015) vanaf 01/01/2021
31/12/2013 (vóór 30/11/2015) vanaf 01/01/2021
31/12/2013 (vóór 30/11/2016) vanaf 01/01/2022

Kapitaalsverhoging (vastklikken reserves) uitkeren na
akte verleden ts 01/10/2013-31/12/2013 1/01/2018
akte verleden ts 01/01/2014-31/03/2014 1/04/2018

Onze dossierbeheerders zullen jullie tijdig contacteren om de te volgen procedure te overlopen.

De aangifte personenbelasting voor aanslagjaar 2017 staat sinds enkele weken op de site Taks-On-Web.
De nieuwe aangifte telt 88 nieuwe codes, 13 codes zijn geschrapt. De aangifte telt nu maar liefst 885 codes.
De gewesten hebben volop gebruik gemaakt van hun bevoegdheid om wijzigingen in de gewestelijke belastingverminderingen en belastingkredieten (codes beginnend met 3 en 4) in de vakken IX, X en XI door te voeren.
Hieromtrent willen we het langetermijnsparen toelichten, een alternatief op de woonbonus.
Met het langetermijnsparen kan er een fiscaal voordeel worden genoten ter compensatie voor het wegvallen van hetgeen er vroeger werd genoten met de terugbetaling van de lening van de woning.
Het maximale bedrag van het sparen dat fiscaal kan worden gerecupereerd hangt af van uw inkomen, met een maximum van 2.260,00 euro.
Er kan worden gestart met langetermijnsparen via een levensverzekering van de tak 21, ook een spaarverzekering genoemd.
Indien U nog niet klaar bent met de afbetaling van uw woonkrediet, dan is het mogelijk om de woonbonus te combineren met het langetermijnsparen. Bovendien kunnen ze beiden gecombineerd worden met pensioensparen en vapz.

De komende jaren zal de vennootschapswetgeving grondig worden hervormd.
Zo wil men snoeien in de vele verschillende vennootschapsvormen. Men opteert voor maar 4 vormen : de maatschap, de nv, de bvba en de cvba.
In deze hervorming wil men ook aanpassingen opnemen, waardoor de bvba meer flexibiliteit zou krijgen.
voorbeeld : vrije aandelenoverdracht, afschaffing startkapitaal,…
Wij houden jullie zeker op de hoogte wanneer de overgangsregeling uitgewerkt wordt.

Vanwege alle medewerkers van CFS Accountants.