02 808 91 60

Nieuwsbrief 28/06/17

Nieuws 4

Zoals in onze vorige nieuwsbrief uitgelegd verdwijnt de verplichting om btw-kwartaalvoorschotten te betalen voor kwartaalaangevers vanaf 1 april 2017. Voldoende provisioneren was toen onze boodschap, zodat in juli 2017 het volledig btw-bedrag kan worden gestort. Volgens onze laatste bronnen is de btw-plichtige vrij om toch spontaan tussentijdse stortingen te blijven doen.
De uiterste betaaldatum van de 1e voorafbetaling voor het boekjaar 2017 komt eraan, namelijk 10 april.
De regering besliste om de boete voor onvoldoende voorafbetaling te verdubbelen van 1,125% naar 2,250%.
Met een voldoende gedane voorafbetaling kan deze boete worden vermeden. Bij een kleine vennootschap is er binnen de eerste 3 boekjaren geen boete verschuldigd. Wij raden aan om voor 10 april een voorafbetaling te verrichten en zo te genieten van een belastingvoordeel van 3%. (voor 10/07/2017 – 2,50%, voor 10/10/2017 – 2,00% en voor 20/12/2017 – 1,50%)
In de dossiers vennootschappen van ons kantoor waarschuwen onze dossierbeheerders vaak als de rekening-courant naar een debet-toestand evolueert. De rekening-courant is een balansrekening waarop tegoeden van een bedrijfsleider op en schulden aan zijn vennootschap worden verrekend. Indien de bedrijfsleider meer schulden dan tegoeden ten opzichte van de vennootschap heeft, vertoont de rekening-courant een debetstand. Indien de debetstand een renteloze lening van de vennootschap aan de bedrijfsleider betreft, houdt dit een voordeel voor de bedrijfsleider in, waarop de fiscus fictieve intresten rekent. Dit percentage aan fictieve intresten werd bij koninklijk besluit dd. 20/02/2017 voor inkomstenjaar 2016 vastgesteld op 9,27%, terwijl dit nog 8,16% bedroeg voor inkomstenjaar 2015.
Ook op vlak van de jaarrekeningen zijn er voor de vennootschapsdossiers op ons kantoor wijzigingen. Voor de neerlegging van de boekjaren die beginnen vanaf 1 januari 2016 gelden er nieuwe groottecriteria en modellen van jaarrekening. Naast het Volledig model voor de ‘grote’ vennootschappen en al de beursgenoteerde vennootschappen (VOL), het Verkort model voor de kleine vennootschappen (VKT), wordt het Micromodel voor microvennootschappen (MIC) geïntroduceerd. Concreet zien we dat het micromodel identiek is aan het verkort model voor wat betreft de balans, resultatenrekening, resultaatverwerking en de staat van de activa. Het verschil situeert zich voornamelijk in de toelichting, de beperkter wordt omschreven. Ook de neerleggingskosten voor deze micro-jaarrekening liggen lager. Uw dossierbeheerder bekijkt voor welk model van jaarrekening uw dossier in aanmerking komt.
Wellicht hoorden jullie in de actualiteit over de afschaffing van de gereglementeerde beroepen in het Vlaamse gewest. Dit houdt in dat het niet meer nodig zal zijn om een specifiek diploma of ervaring voor te leggen bij een opstart, met uitzondering van het bedrijfsbeheer en de bouwberoepen. Wel wil de Vlaamse Overheid de kwaliteit van deze tot op heden gereglementeerde beroepen garanderen door extra overheidsdiensten met controlefuncties te creëren.
De afschaffing van de vestigingswet wordt verwacht tegen 1 januari 2018.

Wij wensen jullie een vrolijk Pasen!

Vanwege alle medewerkers van CFS Accountants.