02 808 91 60
Accountancy

Dit omvat :

 • Boekhouding
  Het voeren van een boekhouding is niet alleen een wettelijk opgelegde verplichting, maar is ook hét werkelement voor het nemen van beslissingen en het leiden van een onderneming. CFS Accountants geeft u de keuze om uw boekhouding te verwerken op ofwel uw eigen softwarepakket, ofwel op ons boekhoudpakket (Kluwer Expert/M, Exact Online,..)
 • Tussentijdse situaties of PL’s worden meermaals per jaar opgemaakt met de correcte raming van belastingen.
 • Opstellen van de jaarrekening en jaarverslagen.

Verder biedt ons kantoor u ook nog volgende diensten aan :

 • Uitwerken budgettering en analyse van huidige en geprorateerde resultaten.
 • Assistentie bij kostprijsberekening en kostprijsanalyse.
 • Opvolging sociaal dossier (zowel personeelsbestand als uw persoonlijke sociale bijdragen).
 • Oprichten van vennootschappen en het opstellen van een financieel plan.
 • Subsidiedossiers opmaken.
 • Begeleiding bij overnames, alsook bij vereffeningen en bij fusies of omzettingen.